Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Zakažite pregled

Specijalistički fizijatrijski pregled neophodno je unaprijed zakazati telefonom ili e-mailom.
+387 51 316-615
e-mail: fizijatrijska.ambulanta@zotovicbl.com

Informacije za pacijente

Za pregled spec. fizijatra potrebno je da donesete:

- Uputnicu ljekara porodične medicine 

- Relevantne ranije nalaze/snimke

Svim pacijentima koji su osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske se, prilikom prijave za korištenje zdravstvenih usluga, vrši provjera statusa zdravstvenog osiguranja.

Za pacijente i korisnike koji lično plaćaju zdravstvene usluge, primjenjuje je komercijalni Cjenovnik Instituta "Dr Miroslav Zotović".


Fizijatar

Fizijatrijski specijalistički pregled započinje razgovorom kojim se dobija uvid u sadašnje tegobe i ranije bolesti, nakog čega fizijatar kroz klinički pregled procjenjuje stanje sistema za kretanje ( koštano-mišićnog i nervnog sistema), postavlja dijagnozu.

Po potrebi pacijent se upućuje i na dodatnu dijagnostiku – ultrazvučnu ili radiološku dijagnostiku, laboratorijsku dijagnostiku i dr.

Nakon postavljene dijagnoze pravi se individualni plan za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, optimalan za svakog pacijenta.

Kada je neophodno, u proces dijagnostike i terapije uključuju i drugi specijalisti: neurolog, neurohirurg, ortoped, reumatolog koji su članovi stručnog tima Instituta „Dr Miroslav Zotović.

Vrhunski specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, mogućnost obavljanja dodatnih dijagnostičkih pretraga kao i konsultovanja doktora drugih specijalnosti na jednom mjestu, prednost je za naše pacijente i dodatni razlog zašto se odlučuju za specijalističke preglede u Institutu „Dr Miroslav Zotović“.

Pregled fizijatra kao i dodatne dijagnostičke pretrage dostupne su osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS, uz uputnicu porodičnog ljekara. Takođe, pregled i pretrage je moguće uraditi i uz lično plaćanje prema Cjenovniku koji možete pronaći ovdje.

Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.