Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 316 410 
e-mail: emng@zotovicbl.com

EMNG Dijagnostika

Elektromioneurografija (EMNG) je dijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava sa mogućnošću utvrđivanja nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezije.

Ispitivanje se vrši na tehnološki visoko kompjuterizovanim aparatima pri čemu se obično prvo ispituje provodljivost perifernih nerava, motornih i/ili senzitivnih.

Pravilnom interpretacijom parametara dobijenih EMNG ispitivanjem doktor specijalista dobija korisne informacije koje, u korelaciji sa kliničkim nalazom, mogu ukazati na različita oštećenja perifernog nervnog i mišićnog sistema, odnosno neuromišićne bolesti.

Elektormiografski pregled se radi kod utvrđenih ili sumnje na sljedeća oboljenja:

  • Radikulopatije – EMNG pruža dragocjene podatke o nivou i stepenu oštećenja, najčešće lumbosakralnih ili cervikalnih radiksa (jedan od osnovnih kriterija za postavljanje indikacije za hirurški tretman i procjenu uspješnosti istog).
  • Fokalne neuropatije – traumatska oštećenja nerava, kompresija nerva u dužem vremenskom periodu (npr. paraliza spavanja n. radijalisa), uklještenje (entrapment) nerva u fibroznom ili koštanom kanalu ili između fibroznih traka i kostiju (npr. Carpal tunnel sy), infarkt, tumor ili infekcija nerva, pareza facijalisa (Blink reflex).
  • Metaboličke polineuropatije – dijabetesne, uremijske ili etilne.
  • Demijelinizirajuće neuropatije – akutni idiopatski demijelinizirajući poliradikuloneuritis AIDP (Guillaim Barré sy) i CIDP.
  • Hereditarne polineuropatije – HSMP (Morbus Charcot – Marie- Tooth).
  • Pleksopatije – Brahijalne (pareza PB pri rođenju, radijaciona plexopatija, sindrom gornje torakalne aperture TOS i td.), lumbosakralne (traumatske, jatrogene i td.).
  • Oboljenja i oštećenja motornog neurona – sclerosis amyotrophica lateralis (ALS), spinalno mišićna atrofija (SMA) itd.
  • Miopatije – mišićne distrofije (Dűchenne), polimiositisi, dermatomiositisi, miotonične distrofije.
  • Myastheneia gravis i miastenični sindromi – test neuromišićne transmisije.

Kabinet za EMNG u Zavodu “Dr Miroslav Zotović” raspolaže EMNG aparatom najnovije generacije, a sam pregled se izvodi pomoću perkutanih elektroda (kroz neoštećenu kožu), dok se za ispitivanje mišića koriste iglene elektrode.

Pregled se radi u svim uzrastima. Ukoliko je pacijent dijete potrebno je prisustvo jednog roditelja.

Optimalno vrijeme za EMNG pregled u većini slučajeva je tri sedmice nakon početka simptoma, a zbog razvoja elektrofiziološke slike oboljenja ili povrede.

Pregled traje od 30 do 45 minuta i, zbog korištenja vrlo tankih iglenih elektroda, može biti blago neprijatan.

Ne postoji specifična priprema za izvođenje ove metode, koju bi pacijent morao provesti prije dolaska u Kabinet.

Kabinet za EMNG posjeduje i aparat za PATHWAY sistem (Pain & Sensory Evaluation System), sistem za ispitivanje senzorike i praga bola, koji se koristi u dijagnostici oboljenja tankih nervnih vlakana koja prenose osjećaj bola, toplog i hladnog, koja klasičan EMNG aparat nije u mogućnosti da detektuje.

Usluge EMNG dijagnostike, pacijentima su dostupne uz preporuku specijaliste i odgovarajuću uputnicu (za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja) ili uz lično plaćanje prema cjenovniku koji možete vidjeti ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.