Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Rehabilitacija sportskih povreda

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 587 222 lokal 20 010
+ 387 66 719 026

banja.slatina@ms.zotovicbl.org

Rehabilitacija sportskih povreda

Savremeni čovjek svih dobnih grupa bavi se nekom vrstom sporta. Sportske povrede su najčešće kod rekreativaca u dobi od 25 do 35 godina. Preporuka da se prije samog uključivanja u sportske aktivnosti osoba pregleda kod fizijatra koji će možda indikovati dodatnu dijagnostiku, te dati savjete za prevencije sportskih povreda.

Ako ipak dođe do sportske povrede, odnosno do povrede nekog dijela lokomotornog aparata (sistema za kretanje), naši multidisciplinarni timovi su tu da pomognu u dijagnostici, neoperativnom ili operativnom liječenju i rehabilitaciji.

Institut „Dr Miroslav Zotović“ pruža zaokruženu dijagnostiku od rendgenskog snimanja, ultrazvučnog pregleda zglobova i mekih tkiva, pregleda fizijatra i ortopeda, te izokinetičku dijagnostiku i ciljani trening koji umnogome skraćuje dužinu trajanja rehabilitacije što je kod mladih aktivnih ljudi i sportista od izuzetnog značaja.

Uobičajene sportske povrede u čijem liječenju naši timovi postižu odlične rezultate su:

  • Povrede ramena,
  • Povrede koljena,
  • Povrede skočnog zgloba,
  • Povrede lakta i ručnog zgloba,
  • Povrede kuka i
  • Povrede donjeg dijela leđa.

Edukovani tim fizioterapeuta primjenjuje različite kineziterapijske tehnike, uz poštovanje individualnog pristupa i savremenih protokola sportske rehabilitacije. Radni terapeuti će Vam približiti pravila ergonomije koja će takođe koristiti kako u preventivne tako i u terapijske svrhe. Opremljeni smo svim potrebnim modalitetima aparaturne fizikalne terapije koji su neophodni u savremenom tretmanu sportskih povreda, uključujući i terapiju ekstrakorporalnim udarnim talasima (schock wave).

Rehabilitaciju možete provesti ambulantno, a po potrebi i u bolničkim uslovima na lokaciji Instituta u Banji Slatina, gdje je moguće i korištenje prirodnih balneofaktora – ljekovitog blata i vode. Banjski kompleks u Slatini na jednom mjestu pruža savremen, stručan i efikasan način povratka u radne i sportske aktivnosti ukoliko Vam je to potrebno.

Usluge dijagnostike i tretmana sportskih povreda dostupne su uz uputnicu ljekara porodične medicine za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kao i putem ličnog plaćanja za sve korisnike naših usluga, prema cjenovniku koji možete pronaći ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.