Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 348-444 lokal 1792
e-mail: neurorehabilitacija@zotovicbl.com

Informacije za pacijente

Vašu medicinsku dokumentaciju možete poslati i putem faxa na broj: +387 51 348-459.
U tom slučaju nam dostavite Vaše kontakt podatke radi dalje komunikacije.

Oštećenja perifernih nerava

Periferni nervni sistem je dio nervnog sistema koga čine živci, trakaste ili končaste strukture, koji se nalaze u svim dijelovima tijela. Funkcija nerava je da prenose informacije od centralnog nervnog sistema (mozak i kičmena moždina) do mišića, čime im se omogućuje funkcija pomjeranja dijelova tijela i prenošenje  informacija senzibiliteta (toplota, bol, dodir, vibracije, položaj dijelova tijela i dr.) iz tijela do mozga.   

Zbog svoje rasprostranjenosti i položaja periferni nervi su podložni povredama izolovano ili u sklopu povreda drugih struktura (kosti, zglobovi, mišići). 

Osim podložnosti povredama, zbog svoje specifične građe, periferni nervi su podložni različitim oboljenjima, koja mogu zahvatati pojedinačne nerva ili veći dio nerava u tijelu. U oboljenja perifernih nerava, koja su karakterističnija za osobe srednje i starije životne dobi, spadaju:

  • radikulopatije  - oštećenje zbog pritiska kičmenog diska (discus hernia-e) 
  • fokalne neuropatija (pritisak na živac okolnih izmjenjenih tkiva) – sindrom karpalnog kanala, sindrom kubitalnog kanala, sindrom tarzalnog kanala i dr.
  • polineuropatija (oboljenje većeg broja nerava), čiji uzrok mogu biti različita sistemska oboljena. 

Najčešće se radi o diabetes mellitus-u (šećerna bolest), autoimunim oboljenjima, nedostataku vitamiona B12 u organizmu, različitim virusnim infekcijama, infekcijama nakon ujeda krpelja, oboljenja živaca u sklopu malignih bolesti i dr.

  • bolesti i povrede živčanih spletova.

Simptomi oboljenja i povreda nerava mogu biti različitog stepena, od slabosti ili gubitka funkcija pojedinačnih mišića, do teških promjena u vidu oduzetosti donjih ekstremiteta ili sva četiri ekstremiteta, zatim bol različitog stepena, trnjenje, mravinjanje i sl. 

Dijagnoza ovih oboljenja se osim kliničke slike postavlja i dijagnostičkim procedurom kliničkom elektromioneurografijom i kvantitativnim senzornim testiranjem. Uz pomoć kvantitativnog senzornog testiranja koje se u Institutu primjenjuje od 2021. godine i, uz već postojeću, elektromioneurografiju u potpunosti su zaokružene dijagnostičke potrebe detekcije oštećenja i oboljenje perifernog nervnog sisitema, u skladu sa svjetskim trendovima.   

Rehabilitacija kod ovakvih pacijenata je dugotrajan proces čiji je cilj vratiti funkciju ekstremiteta i trupa, povratiti snagu mišića, omogućiti punu pokretljivost u zglobovima, uticati na smanjenje ili povlačenje bola, smanjiti trnjenje, mravinjanje  i spriječiti dalje komplikacije.

Primjenjuju se različite specijalne kineziterapijske tehnike podržane različitim fizikalnim procedurama (elektro, ultrazvuk, magnet, laser, parafin, krioterapija), te radna i funkcionalna terapija. 

Kod ovih pacijenata zbog mogućih trajnih posljedica i posljedičnih psihičke patnje, dostupni su tretmani psihologa, kao i ljekara konsultanta psihijatra. 

Operativne zahvate na perifernim nervima obavljaju neurohirurzi i ortopedi. Pacijentima Instituta „Dr Miroslav Zotović“ dostupni su konsultativni pregledi neurohirurga i Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske te konsultativni pregledi prof. dr Lukasa Rasulića eminentnog stručnjaka iz oblasti hirurgije perifernog nervnog sistema, iz Kliničkog centra Srbije.

Povrede i oboljenja perifernih nerava su praćeni bolom koji, ukoliko se ne tretira adekvatno, prelazi u neuropatsku bol. U tim slučajevima su pacijentima u Zavodu omogućeni pregledi i tretmani hroničnog bola koji se provode u Kabinetu za liječenje hroničnog bola

Ukoliko bolesti ili povrede nerava dovedu do oštećenja funkcija sfinktera (mišića odgovornih za kontrolu mokrenje i stolicu), pacijenti su podvrgavaju dijagnostičkoj proceduri i tretmanu koji se provode u Kabinetu za urodinamsko ispitivanje

Kod pacijenata sa težim promjena moguća je primjena robotski asistirane terapije, kao i aplikacija različitih pomagala. 


Tretman pareze facijalisa

Kao poseban entitet izdvaja se tretman pareze facijalisa. Radi se o perifernom nervu odgovornom za funkciju mišića lica, lučenje suzne žlijede i niza pljuvačnih žlijezda, koji učestvuje i prenošenju čula ukusa. Ovo oštećenje može nastati tokom povreda, operativnih zahvata, tumora i drugih oboljenja. Ukoliko se ne zna uzrok oduzetosti nerva facijalisa, govorimo o Belovoj paralizi. Kod ovih pacijenata dolazi do slabosti djelimične ili potpune polovine lica i poremećaja lučenja suzne i pljuvačnih žlijezda.

Neophodna je rana rehabilitacija, koja započinje po obavljenom pregledu kod neurologa  i uključene potrebne medikamentozne tearpije. 

Pacijentima Instituta „Dr Miroslav Zotović“ na raspolaganju su savremeni pristupi tretmanu pareze facijalisa koji se provode primjenom laseroterapije, elektroterapijskih i kineziterapijskih procedura.

Zavisno od stepena oštećenja perifernih nerava i težine oboljenja pacijenti u Institutu mogu biti liječeni bolnički ili vanbolnički (kroz dnevnu bolnicu ili ambulantno), o čemu, zajedno sa pacijentom (i njegovom porodicom) odlučuje stručni ljekarski tim. 

Modaliteti provođenja terapije kroz dnevnu bolnicu ili ambulantu omogućavaju dugotrajno liječenje koje je često neophodno u liječenju i rehabilitaciji oštećenje i oboljenja perifernih nerava. 


Oboljenja mišićnog sistema

Oboljenja mišićnog sistema mogu biti urođene ili stečene, upalne ili degenerativne prirode i mogu zahvatati manji ili veći dio mišićnog sistema tijela koji može dovesti i do većeg stepena onesposobljenosti. 

Cilj rehabilitacije pacijenata sa ovim oboljenjima je, ukoliko je moguće, vratiti punu funkciju mišića ili usporiti funkcionalno propadanje. 

Institutu je dostupna jedna od dijagnostičkih procedura za utvrđivanje oboljenja mišićnog sistema – klinička elektromioneurografija.  

Rehabilitacija pacijenta sa oboljenjima mišićnog sistema provodi se bolnički ili vanbolnički (kroz dnevnu bolnicu ili ambulantno), u zavisnosti od stepena oboljenja, procjene stručnog rehabilitacionog tima i mogućnosti pacijenta.

U rehabilitaciji se primjenjuju specijalne kineziterapijske tehnike, uz podrška različitim fizikalnim procedurama, uz podršku psihologa i po potrebi socijalnog radnika. U toku navedenog procesa vrši se i procjena za potrebu pomagala u aktivnostima svakodnevnog života.

Sve dijagnostičke procedure te liječene i rehabilitacija oštećenja perifernih nerava kao i oboljenja mišićnog sistema, su za osiguranike Fonda zdravstvenog osigurana Republike Srpske dostupna na uputnicu,  kao i uz lično plaćanje prema cjenovniku koji možete vidjeti ovdje


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.