Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Odbori i komisije


Etički odbor

Etički odbor je stručno tijelo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike i razmatra druga pitanja iz medicinske problematike u skladu sa zakonom, pravilima i drugim opštim aktima Instituta.

Etički odbor ima 9 članica-ova i djeluje od 2010. godine.

Za sve koji žele da podnesu zahtjev Etičkom odboru Instituta “Dr Miroslav Zotović” predlažemo da prvo pročitaju Uputstvo o načinu podnošenja zahtijeva Etičkom odboru koje možete vidjeti ovdje.

Na sljedećim linkovima se nalaze obrasci koje će Vam biti potrebni za podnošenje zahtjeva.

MOLBA DIREKTORU ZA SAGLASNOST ZA SPROVOĐENJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

MOLBA DIREKTORU ZAVODA ZA SAGLASNOST ZA KLINICKO ISPITIVANJE

ZAHTJEV EO - ODOBRENJE ZA SPROVOÐENJE NAUCNO-ISTRAŽIVACKOG RADA

ZAHTJEV EO - ODOBRENJE SPROVODJENJA KLINICKOG ISPITIVANJA


Komisija za lijekove i terapiju

Komisija za lijekove i terapiju svojim aktivnostima treba da obezbijedi racionalnu upotrebu lijekova.
Komisija ima 13 članica-ova i djeluje od 2010. godine.


Komisija za bolničke infekcije

Komisija za bolničke infekcije prati pojavu eventualnih bolničkih infekcija i donosi mjere za njihovo suzbijanje i otklanjanje na osnovu dobijenih podataka sa odjeljenja/službi/centra Instituta.
Komisija ima 20 članica-ova i djeluje od 2013. godine.


Komisija za prigovore i žalbe

Komisija za prigovore i žalbe je tijelo koje razmatra formalne i neformalne prigovore pacijenata, vodi evidenciju o istima i sačinjava izvještaje na osnovu sadržaja iz anketnih listića o zadovoljstvu/nezadovoljstvu korisnika usluga.
Komisija ima 5 članica-ova i djeluje od 2010. godine.


Komisija za unaprjeđenje kvaliteta

Komisija za unaprjeđenje kvaliteta je nezavisno i stručno tijelo u čijoj je nadležnosti prije svega kontinuirano istraživanje mogućnosti za unaprjeđenje kliničkog kvaliteta.
Komisija ima 11 članica-ova i djeluje od 2014. godine.


Komisija za unutrašnji nadzor nad stručnim radom

Komisija za unutrašnji nadzor nad stručnim radom je tijelo koje vrši unutrašnji nadzor nad stručnim radom medicinskih timova (zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika), a isti obuhvataju aktivnosti kojima se obezbjeđuje i utvrđuje da li medicinski timovi u Institutu obavljaju zdravstvenu djelatnost u skladu sa zakonima, podzakonskim propisima nadležnih organa i organizacija, opštim i internim aktima Instituta, dostignućima savremene medicine i drugih nauka, te da li za takav rad postoje odgovarajući uslovi.
Komisija ima 6 članica-ova i djeluje od 2013. godine.


Komisija za bezbjednost objekata, pacijenata i zaposlenih

Komisija za bezbjednost objekata, pacijenata i zaposlenih planira, organizuje i vodi postupak analize i dokumentovanja procesa u oblasti bezbjednosti objekata, pacijenata i zaposlenih, te da definiše čitav niz politika i procedura u vezi sa bezbjednošću objekata, pacijenata i zaposlenih.
Komisija ima 24 članice-a i djeluje od 2011. godine.


Odbor za upravljanje medicinskim otpadom

Odbor za upravljanje medicinskim otpadom je tijelo koje preuzima cjelokupnu odgovornost za upravljanje medicinskim otpadom u Institutu.
Odbor ima 14 članica-ova i djeluje od 2014. godine.


Centralni odbor za zaštitu i zdravlje na radu

Centralni odbor za zaštitu i zdravlje na radu je tijelo čiji je zadatak unaprjeđivanje zaštite i zdravlja na radu.
Centralni odbor ima 16 članica-ova i djeluje od 2011. godine.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.