Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Mr sci. dr Samra Pjanić, prvi ISST Schroth instruktor za ljekare

Povodom prve edukacije za ljekare o Schroth metodi, održane početkom ovog mjeseca u Novom Sadu, sa ponosom vam donosimo intervju sa mr sci. dr Samrom Pjanić, članicom Tima za skoliozu u Zavodu “Dr Miroslav Zotović” i prvim ISST Schroth instruktorom za ljekare.

Schroth terapija je specifična individualna fizioterapijska metoda, koja je namijenjena svim pacijentima sa deformitetima kičmenog stuba (skoliozama, kifozama) i posturalnim devijacijama, a više o ovoj metodi I edukaciji zdravstvenih radnika pročitajte u nastavku.


Dr Samra Pjanić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, ujedno i prvi ISST Schroth instruktor za ljekare. Šta je Schroth terapija i kome je namijenjena?

Schroth terapija je specifična individualna fizioterapijska metoda, koja je namijenjena svim pacijentima sa deformitetima kičmenog stuba (skoliozama, kifozama) i posturalnim devijacijama, bez obzira na dob. Naročito je značajna u periodu ubrzanog rasta, kada je rizik od pogoršanja deformiteta najveći. Terapijski efekat je dokazan, a ogleda se u sprečavanju pogoršanja ili čak poboljšanju deformiteta ukoliko pacijent redovno provodi naučeni terapijski program i primjenjuje korekciju stava u dnevnim aktivnostima.


Postali ste prvi ISST Schroth instruktor za ljekare. Za koga je, do sada, edukacija bila namijenjena i u čemu se ogleda značaj toga što se sada provodi i među ljekarima?

Do sada je edukacija Schroth metodi bila zajednička za ljekare i fizioterapeute. Nikola Jevtic, prvi ISST Schroth instruktor na našim prostorima, prepoznao je potrebu da se započne sa posebnom edukacijom za ljekare, a bio je organizator i prve edukacije za ljekare u Novom Sadu. Edukacija za ljekare traje kraće, dva dana i više je fokusirana na procjenu i dijagnostiku deformiteta kičmenog stuba. Ljekari se svakako upoznaju i sa terapijskim indikacijama i efektima Schroth terapije i spinalne ortoze, obzirom da su oni ti koji preporučuju tretman i prate efekte liječenja pacijenata.


Održana je i prva edukacija za ljekare. Da li ste zadovoljni brojem zainteresovanih za ovaj vid edukacije i reakcijom kolega?

Prva edukacija za ljekare je bila više nego uspješna. O zainteresovanosti dovoljno govori činjenica da su sva mjesta bila popunjena samo dva dana nakon objave edukacije. Na osnovu povratnih informacija koje smo Nikola i ja dobili od kolega, učesnici su bili jako zadovoljni sa teoretskim i praktičnim znanjem koje su usvojili tokom edukacije. Što je najvažnije, smatraju da će znanje moći primjeniti u svojoj kliničkoj praksi radi bolje procjene i praćenja pacijenata sa deformiteta kičmenog stuba.


Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je ustanova poznata u regionu i po radu Tima za skoliozu. U čemu vidite najveći značaj timskog pristupa liječenju skolioza?

Timski pristup je neophodan za uspješno liječenje skolioza i ostalih deformiteta kičmenog stuba. Tim čine ljekari, terapeuti i ortotičari koji sarađuju sa ciljem što kvalitetnijeg liječenja pacijenta, a što se upravo ogleda u radu Tima za skoliozu. Uspjeh u liječenju zavisi od međusobne saradnje profesionalaca u timu, kao i primjene zvaničnih smjernica za konzervativno liječenje (SOSORT 2016).


Koliko djece se javlja na Tim za skoliozu? Da li djeca dolaze na vrijeme kod ljekara?

Nažalost, veliki broj djece se upućuje na Tim za skoliozu zbog sumnje na deformitet kičmenog stuba. Nerijetko djeca dolaze na pregled u poodmakloj fazi deformiteta, kada su i mogućnosti uspješnog liječenja smanjene. Iz toga razloga smatramo da su edukacije ljekara neophodne da bi profesionalci koji učestvuju u procjeni i liječenju djece sa deformiteta kičmenog stuba mogli na vrijeme prepoznati i uputiti dijete na dalju dijagnostiku radi pravovremenog liječenja.

 

Koji koraci bi se mogli poduzeti kako bi se problem skolioza kod djece mogao prevenirati ili na vrijeme otkriti?

S  Skrining i redovni sistematski pregledi su prvi korak u pravovremenom prepoznavanju lošeg držanja i deformiteta kičmenog stuba. Već pomenuta edukacija i razmjena znanja između profesionalaca koji učestvuju u detekciji i liječenju ključna je u prevenciji značajnih deformiteta kičmenog stuba koji utiču na funkcionalnost i kvalitet života pacijenata u odrasloj dobi.  Edukacija za ljekare predstavlja prvi korak u širenju multidisciplinarnog timskog rada i standardizacije liječenja skolioza i drugih deformiteta kičmenog stuba kod djece i odraslih. 


               


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.