Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Uspješno završena edukacija iz oblasti fizioterapije i rehabilitacije pod vodstvom prof. Maíra Roveratti

Od 20. do 23. aprila 2023. godine 10 doktora i 18 fizioterapeuta Zavoda, uspješno su završili edukaciju iz oblasti fizioterapije i rehabilitacije u  onkologiji. Program edukacije sastojao se iz tri modula (svaki u trajanju od 4 dana).

Postoji globalni porast broja pacijenta sa onkološkim oboljenjima različite etiologije, a s obzirom na sve uspješnije liječenje onkoloških pacijenata i duže preživljavanje,  te samim tim i većeg broja pacijenta sa komplikacijama onkološkog liječenja koji se rehabilituju u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“  kao bolnički i vanbolnički pacijenti, bilo je neophodno provesti dodatnu edukaciju iz oblasti fizioterapije i rehabilitacije u  onkologiji za medicinske timove Zavoda. 

Trenutno, na regionalnom nivou, niko ne provodi kompleksnu rehabilitaciju onkoloških pacijenata te je, iz tog razloga, Zavod angažovao prof. Maíra Roveratti, instruktorku iz Škole za fizioterapiju i osteopatiju INSTEMA  u Valensiji. 

Polaznici kursa dali su pozitivne komentare, kako za sam kurs, tako i za predavača. 

Krajnji zaključak je da, ukoliko se ranije/na vrijeme počne sa adekvatnom rehabilitacijom, u velikoj mjeri se mogu umanjiti ili potpuno otkloniti posljedice bolesti.


 

Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.