Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

U Slatini održana stručna edukacija iz balneoklimatologije

U kongresnoj sali Banje Slatina 18. i 19. maja, za ljekare i terapeute medicinskih ustanova, održana je edukaciju o vrstama, značaju i primjeni balneofaktora u liječenju, rehabilitaciji i prevenciji oboljenja.

Edukativni seminara za ljekare i terapeute iz balneoklimatologijeo držao je profesor. dr Milisav Čutović, priznati stučnjak iz oblasti balneoklimatologije iz Srbije zajedno sa prim. dr Draganom Janković, načelnicom Odjeljenja za balneologiju i medicinsku rehabilitaciju u Banji Slatina.

Balneoklimatologija je medicinska disciplina koja se bavi izučavanjem višestrukog djelovanja prirodnih fizičkih i hemijskih činilaca spoljne sredine na ljudski organizam i mogućnostima njihove primjene u cilju profilakse i liječenja. Najčešći prirodni činioci koji se koriste su: mineralne vode, peloid (ljekovito blato), parcijalni pritisak kiseonika, ugljen dioksid, toplota i hladnoća (kao opšte procedure)  i hidrostatski pritisak. Humana bioklimatologija, kao dio balneoklimatologije, proučava odnos između organizma i vremenskih stanja spoljne sredine, kratkotrajnih promjena definisanih kao vrijeme i dugotrajnih promjena definisanih kao klima, kao i njihov direktan odnos sa zdravljem ljudi i bolešću.

Učesnici dvodnevne edukacije su na kraju edukacije dobili certifikat o učešću.Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.