Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Predavanje prof. dr Milice Lazović u Banji Slatina

U utorak 26.04.2022. u Kongresnoj sali Banje Slatina prof. dr Milica Lazović sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za rehabilitaciju Beograd održala je predavanje o perspektivama razvoja fizikalne i rehabilitacione medicine. Predavanje namijenjeno ljekarima obuhvatilo je period razvoja rehabilitacije kao kliničke discipline u svijetu i u Srbiji, ali je težište stavljeno na savremeni razvoj fizikalne medicine i rehabilitacije i njihovu ulogu u unapređenju kvaliteta života i odgovoru na potrebe stanovništva čiji se životni vijek povećava, a životni stilovi ubrzano mijenjaju.

Prisutni su imali priliku da se dodatno upoznaju sa važnošću i aktuelnošću inicijative Rehabilitacija 2030 koja označava novi strateški pristup za globalnu rehabilitacionu zajednicu i skreće pažnju na duboko nezadovoljenu potrebu za rehabilitacijom širom svijeta te naglašava važnost jačanja zdravstvenih sistema za pružanje rehabilitacije.

Profesorica Lazović se osvrnula i na razvoj usluga i izazove u kliničkoj praksi kao i na povećanje istraživačkog rada na polju rehabilitacije i izazove koji se javljaju na ovom polju djelovanja.

Kao zaključak možemo navesti riječi prof. Lazović da će „rehabilitacija biti zdravstvena strategija za 21. vijek.“


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.