Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Predstavnici Zavoda “Dr Miroslav Zotović” na radionici za podizanje svijesti poslodavaca iz javnog sektora za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Predstavnici Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” učestvovali su na radionici za podizanje svijesti poslodavaca iz javnog sektora za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koju je 16.06.2021. u Banjoj Luci organizovalo Udruženje omladine sa invaliditetom “Infopart”.

Radionica je namjenjena društveno odgovornim poslovnim subjektima iz javnog sektora sa ciljem da se dodatno upoznaju sa značajem i prednostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao i sa zakonski propisanim obavezama i beneficijama vezanim za ovu oblast.

Zavod “Dr Miroslav Zotović” kontinuirano njeguje saradnju sa udruženjima osoba sa invaliditetom i promoviše društveni model pristupanja pitanju invalidnosti u kojem je odgovornost za aktivno učešće u društvenom životu podjeljenja između pojedinca i zajednice, a fokus je na kreiranju okruženja, sadržaja i prilika za sve građane bez diskriminacije.

Na radionici su predstavljene uobičajene prepreke sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom ali i javne ustanove, kao poslodavci, te je naglašeno da je teško doći do podataka o tačnom broju osoba sa invaliditetom zaposlenih u javnim institucijama.

Radionici su prisustvovali predstavnici različitih javnih ustanova, a Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je prepoznat kao javna institucija koja predstavlja primjer dobre prakse u zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je ustanova koja aktivno, kroz rehabilitacioni proces, priprema osobe sa invaliditetom za rad i povratak redovnim aktivnostima svakodnevnog života, utiče na promociju prilagođavanja životnog i radnog prostora, te kroz saradnju sa drugim institucijama i udruženjima građana zauzima ulogu zagovarača za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.