Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Objavljen Informativni bilten Institua za 2024. godinu

Objavljen je Informativni bilten Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju “Dr Miroslav Zotović” za 2024. godinu. 

Informativni bilten Instituta Dr Miroslav Zotović  u pdf. formatu možete naći na web sajtu Instituta (stranica Brošure i bilteni), klikom ovdje, a isti će biti distribuiran zadravstvenim ustanovama.

Ovaj godišnji bilten je namijenjen prvenstveno doktorima porodične medicine i fizijatrima u CBR centrima, a vjerujemo da će biti koristan i praktičan za medicinske timove u drugim zdravstvenim ustanovama. 

Osnovna ideja Biltena je da informiše, da  olakša kontakte i zakazivanje pregleda, te da približi zdravstvene usluge koje se pružaju u Institutu „Dr Miroslav Zotović“ i stručnjacima i  pacijentima, kao i drugim zainteresovanim stranama.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.