Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Dostupan Informativni bilten Zavoda za 2022. godinu

Informativni bilten Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” godišnjak je kreiran sa ciljem da informacije o uslugama, koje se pružaju u Zavodu, približi medicinskim radnicima i korisnicima naših usluga. Vjerujemo da će Informativni bilten najviše koristiti doktori porodične medicine i fizijatri u CBR centrima, ali i drugi medicinski timovi.

Pored sistematičnog prikaza široke lepeze usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije odraslih i djece, ortopedske hirurgije, baromedicine, tretmana hroničnih rana te propisivanja i izrade ortopedskih pomagala, Informativni bilten nudi sažete informacije o pristupanju svim uslugama Zavoda, načinima zakazivanja, pripremi pacijenta i druge informacije koje imaju za cilj da olakšaju blagovremeni dolazak pacijenta do zdravstvene usluge koje mu je potrebna.

Pored štampane verzije, koja će biti distribuisana u zdravstvene usluge širom Republike Srpske, Informativni bilten je dostupan na našoj web stranici u sekciji O Zavodu/Brošure i bilteni odnosno na linku: https://zotovicbl.com/zotovic.php?id=84

Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.