Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Četvoro fizioterapeuta iz Zavoda uspješno završili edukaciju za primjenu Maitland koncepta

Mile Miljuš, Slađana Krulj, Vladimir Stefanoski i Bojan Trninić pripadaju prvoj generaciji  fizioterapeuta certifikovanih za primjenu Maitland koncepta manuelne terapije na ovim prostorima. Certifikate koji potvrđuju njivu stručnost za primjenu ovog svjetski prepoznatog koncepta manuelne terapije su dobili 12.06.2022. nakon sedmogodišnjeg perioda u kojem su se izmjenjivali edukacija i praksa, završena sva tri modula edukacije i položenog završnog ispita.

Maitland koncept je 1950-ih godina razvio australijski fizioterapeut i saosnivač IFOMT-a (Međunarodne federacije ortopedskih manipulativnih terapeuta) Geoffrey D Maitland, a obuhvata manuelnu terapiju tokom prvog pregleda i narednih tretmana funkcionalnih poremećaja u zglobovima, mišićima i nervnom sistemu. Upotreba tehnika Maitland koncepta zasnovana je na kliničkom zaključivanju, uzimajući u obzir međunarodnu klasifikaciju funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja (ICF). Ono što koncept čini posebnim je kombinacija individualnog i specifičnog tretmana pacijenta (inicijalnog i tekućeg) sa kliničkim iskustvom terapeuta i najnovijim naučnim saznanjima. Uz mobilizaciju zglobova i manipulaciju ekstremiteta i kičme, koncept koristi neurodinamičke tehnike, istezanje mišića, vježbe stabilizacije i posebno prilagođene vježbe koje pacijent može izvoditi u kućnim uslovima.

Konstantna integracija najnovijih naučnih ispitivanja i otkrića zasnovanih na dokazima čini Maitland koncept dinamičkim procesom. U IMTA (međunarodna asocijacija Maitland instruktora) se kontinuirano pronalazi najbolji oblik liječenja za pacijente i prilagođava liječenje u skladu sa novim saznanjima i sa ciljem postizanja maksimalne koristi za njih.

Mile, Slađana, Vladimir i Bojan su uložili veliki trud, posvećenost i vrijeme tokom kojeg su se usavršavali i napredovali na profesionalnom i ličnom planu prolazeći kroz ovaj, kako kažu: „težak ali vrijedan proces“. Njihova stručnost će služiti našim pacijentima, a njihova posvećenost služi nama na ponos. Ispred njih su godine utvrđivanja znanja kroz primjenu naučenog i stalna intergracija novih saznanja i dostignuća u, široko primjenjivoj, oblasti manulne terapije.

Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.