Kontinuirana edukacija fizioterapeuta – Cyriax metoda

14/03/2019

Od 9. do 11. marta, u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”  je održana još jedna u nizu edukacija za fizioterapeute.  12 fizioterapeuta Zavoda, od ukupno 17, imali su priliku da se usavršavaju kroz Cyriax metodu (C modul – cervikalna, torakalna i lumbalna kičma), a edukaciju je održala Jožica Zupančić, sertifikovani Cyriax instruktor iz Slovenije. Od 2015. godine Zavod ima jednog sertifikovanog Cyriax terapeuta, a ove godine završni ispit će polagati još dva fizioterapeuta.  (more…)

Savremeni terapijski uređaj BIONESS H200 u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

08/03/2019

Pacijentima Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” je od marta dostupan savremeni terapijski uređaj NESS H200 – bežični funkcionalni električni stimulator namjenjen za aktiviranje nerava koji kontrolišu mišiće šake i podlaktice. (more…)

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” posjetio ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić

20/02/2019

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” posjetio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić u okviru radnih posjeta bolnicama u Republici Srpskoj. (more…)

Zavod donirao aparat za osteodenzitometriju

20/02/2019

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ donirao je aparat za osteodenzitometriju JZU Bolnica Sveti apostol Luka u Doboju.
Zahvaljujući ovoj donaciji, Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju osavremenjena je aparatom koji omogućava  mjerenje koštane mineralne gustine, što predstavlja zlatni standard za ranu dijagnozu osteoporoze.  (more…)

Novi aparat za trening izdržljivosti

04/02/2019

U cilju poboljšanja usluga, Zavod je nabavio aparat NuStep T5XR – horizontalni unaksrsni steper koji predstavlja najnoviju inovaciju u fizikalnoj terapiji, kardiopulmonalnoj rehabilitaciji i fitnes opremi. 
Veliki značaj ovog aparata za Zavod je taj što se na njemu provodi trening izdržljivosti za pacijente koji ovakav trening ne mogu provoditi na biciklu ili tredmil traci (pacijenti sa amputacijama ili teško pokretni pacijenti).

 

Mjere prevencije širenja virusa gripe

22/01/2019

Za sve pacijente i posjetioce Zavoda “Dr Miroslav Zotović” pripremili smo nekoliko mjera prevencije širenja virusa gripe. 

Gripa je virusna zarazna bolest koja se širi respiratornim kapljicama nastalim prilikom kašljanja i kihanja osobe koja je zarazna te posredno putem ruku i predmeta.

(more…)

Nagrada “Dr Vodder / G. Wittlinger 2019” za dr Draganu Bojinović Rodić

16/01/2019

Dr sc. med. Dragana Bojinović Rodić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Zavodu “Dr Miroslav Zotović” osvojila je nagradu na Dr Vodder Academy International Conference 2019 koja je održana 11. i 12. januara u Austriji. Prestižnu nagradu “Dr Vodder / G. Wittlinger 2019” dr sc. med. Bojinović Rodić dobila je za rad pod nazivom: “Efikasnost dekongestivne terapije i intermitentne pneumatske kompresije kod pacijenata sa limfedemom ruke nakon liječenja karcinoma dojke”. (more…)

Akcija „S ljubavlju hrabrim srcima“ 2018 će omogućiti robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa porećajima kretanja

24/12/2018

Multidisciplinarni rehabilitacioni tim Dječijeg odjeljenja Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ učestvovao je sinoć u svečanoj donatorskoj večeri povodom humanitarne akcije „S ljubavlju hrabrim srcima“. Cilj ovogodišnje akcije, koja se održava pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske, je prikupljanje sredstava za robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja. Robotski asistirana rehabilitacija djece će se, u okviru programa habilitacije i rehabilitacije, provoditi na Dječijem odjeljenju Zavoda „Dr Miroslav Zotović“.

(more…)