Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Priručnik standardnih operativnih postupaka u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite u cilju unapređenja zdravstvenih ishoda poboljšanjem kvaliteta usluga medicinskih sestara/tehničara

U okviru  projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“, izrađen je Priručnik standardnih operativnih postupaka u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Standardne operativne procedure (SOP) su pisane upute za medicinske sestre-tehničare u kojima se detaljno opisuje način na koji treba da se obavi određeni zadatak. Zahvaljujući njima, smanjuje se mogućnost greške, povećava efikasnost rada i osigurava ujednačen kvalitet i sigurnost usluga koje pružaju pacijentima medicinske sestre-tehničari.

Fondacija „Fami“ je donirala 20 priručnika Zavodu za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Banjaluci, ustanovi koja je još 2015. god. stekla status sertifikovane zdravstvene ustanove. Ispunjenje Bolničkih standarda kvaliteta i sigurnosti usluga bilo je moguće samo uz ogroman doprinos medicinskih sestara-tehničara u izradi i implementaciji dokumenata iz oblasti zdravstvene njege i drugih dokumenata sistema upravljanja kvalitetom.

Donacija priručnika je još jedan korak ka  ispunjenju opšteg cilja Projekta - da se unaprijede zdravstveni ishodi u RS poboljšanjem kvaliteta usluga medicinskih sestara/tehničara.

Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.